گفتگو

عرفانی و جنبه های سیاسی و عملی شیخ صفی الدین اردبیلی در گفت و گو با پروفسور سید حسین نصر

عرفانی و جنبه های سیاسی و عملی شیخ صفی الدین اردبیلی در گفت و گو با پروفسور سید حسین نصر

| October 31, 2016 | 0 Comments

در این گفت و گو که با پروفسور سید حسین نصر، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن، سعی شده به برخی از زوایای عرفانی و جنبه های سیاسی و عملی شیخ صفی الدین اردبیلی اشاره شود.

×

بررسی زمینه و زمانه سلطان العارفین شیخ صفی الدین اردبیلی در گفت و گو با دکتر سید سلمان صفوی

| February 17, 2013 | 0 Comments

 منوچهر دین پرست آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS) اشاره: شیخ صفی الدین اردبیلی از اجداد خاندان سلسله ایرانی و شیعه مذهب صفوی بود که به دین داری و پاک دامنی معروف بوده به طوری که مخالفان خاندان صفی هم وی را با این ویژگی می شناختند. شیخ صفی الدین اردبیلی، نیای بزرگ صفویان؛ هشتمین نسل […]

×